English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Bảo Khuê

 Kháng bệnh khỏe,khó rụng cuống, ít nứt trái. thời gian từ gieo đến thu hoạch khoảng 85-100 ngày. Trọng lượng trái khoảng 2-3kg, độ đường khoảng 14-18%. Không thích hợp trồng khí hậu lạnh. Khoảng cách trồng 45x270 cm (trồng bò, giữa líp, để 2 chèo) hoặc 50x110 cm (1 líp 1 hàng). Lượng hạt cần cho 1000m2: 25-55 gram.

 

$426,000.00 / 10 gr

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Bảo KhuêPhụng TiênNH-5582New Products
Tú PhụngBảo KhuêKim BíchBích ThanhNH-4249Thu HươngThiên NữPhụng TiênNH-5582NH-2877NH-2798Ngân HuyNgọc CôMật HoaKim HuyKim Cô NươngChu PhấnChu Ái    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement