English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Kim Bích

Trọng lượng trái khoảng 1.5kg. Độ đường khoảng 14-16%. Kháng bệnh nứt thân R0R2 . Ít nứt trái. Thời gian từ khi gieo đến khi thu hoạch khoảng 65-80 ngày.

 

$258,000.00 / 10 gram

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Bảo KhuêPhụng TiênNH-5582New Products
Tú PhụngBảo KhuêKim BíchBích ThanhNH-4249Thu HươngThiên NữPhụng TiênNH-5582NH-2877NH-2798Ngân HuyNgọc CôMật HoaKim HuyKim Cô NươngChu PhấnChu Ái    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement