English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 NH-2798

 Dạng trái Kim Cô Nương, trọng lượng trái bình quân 1,6-2kg, độ đường khoảng 14-17%, từ ra hoa đến thu hoạch khoảng 35-40 ngày. Mùa vụ thích hợp xuống giống từ tháng 2-3; 8-9.

 

$264,000.00 / 10 gram

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Phụng TiênNH-5582Bảo KhuêNew Products
Tú PhụngBảo KhuêKim BíchBích ThanhNH-4249Thu HươngThiên NữPhụng TiênNH-5582NH-2877NH-2798Ngân HuyNgọc CôMật HoaKim HuyKim Cô NươngChu PhấnChu Ái    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement