English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Phụng Tiên

"ĐẠT GIẢI THƯỞNG CUỘC THI "NHÀ VƯỜN-GIỐNG MỚI"                                             NGẮN NGÀY-KHÁNG BỆNH-DỄ CHĂM SÓC!"
Kháng bệnh nứt thân, chín sớm, đậu trái nhiều. Trọng lượng trái khoảng 1-1.5 kg. Độ đường khoảng 16-19%. Từ ra hoa đến thu hoạch khoảng 30-35 ngày.

 

$228,000.00 / 10 gram

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
NH-5582Bảo KhuêPhụng TiênNew Products
Tú PhụngBảo KhuêKim BíchBích ThanhNH-4249Thu HươngThiên NữPhụng TiênNH-5582NH-2877NH-2798Ngân HuyNgọc CôMật HoaKim HuyKim Cô NươngChu PhấnChu Ái    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement