English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 NH-4249

 Trọng lượng trái khoảng 1.3-1.8kg. Độ đường khoảng 13-15%.Chất thịt có vị thơm. Thời gian từ ra hoa-thu hoạch khoảng 35-40 ngày. Trồng giàn hay trồng thả đều được. thích hợp nhiệt độ ấn áp đến nhiệt độ cao.

 

$0.00 /

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Phụng TiênBảo KhuêNH-5582New Products
Tú PhụngBảo KhuêKim BíchBích ThanhNH-4249Thu HươngThiên NữPhụng TiênNH-5582NH-2877NH-2798Ngân HuyNgọc CôMật HoaKim HuyKim Cô NươngChu PhấnChu Ái    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement