English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Bảo Khuê

 Kháng bệnh khỏe,khó rụng cuống, ít nứt trái. thời gian từ gieo đến thu hoạch khoảng 85-100 ngày. Trọng lượng trái khoảng 2-3kg, độ đường khoảng 14-18%. Không thích hợp trồng khí hậu lạnh. Khoảng cách trồng 45x270 cm (trồng bò, giữa líp, để 2 chèo) hoặc 50x110 cm (1 líp 1 hàng). Lượng hạt cần cho 1000m2: 25-55 gram.

 

Đơn giá : 426.000,00 ₫ / 10 gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Phụng TiênBảo KhuêNH-5582New Products
Tú PhụngBảo KhuêKim BíchBích ThanhNH-4249Thu HươngThiên NữPhụng TiênNH-5582NH-2877NH-2798Ngân HuyNgọc CôMật HoaKim HuyKim Cô NươngChu PhấnChu Ái    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng