English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Category Products
Trang 1 of 1
Ái NgọcKiều TuyếtNH-1308NH-1328NH-1610Thanh Hoa Số IIThu PhongVĩnh ThuýTrang 1 of 1

Featured Products
Ái NgọcNew Products
NH-1610NH-1328NH-1308Kiều TuyếtÁi NgọcVĩnh ThuýThu PhongThanh Hoa Số II    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng