English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 NH-1610

"BÔNG CHẶT- CỌNG BÔNG XANH DẠNG CÂY THẮNG- CỰC NGẮN NGÀY!"
Bông cứng. Nhiệt độ thích hợp gieo trồng khoảng 20~35℃. Trọng lượng bông bình quân khoảng 700~800g. Thời gian từ trồng đến thu hoạch khoảng 45 ngày, Không nên trồng ở nhiệt độ quá thấp.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Ái NgọcNew Products
NH-1610NH-1328NH-1308Kiều TuyếtÁi Ngọc    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng