English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 NH-299

 Trọng lượng trái khoảng 03gr, kích thước trái khoảng 4.5 x 1.2cm. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 100 ngày. Nhiệt độ thích hợp gieo trồng 18-32℃. gieo vào mùa Hè chú ý bệnh thán thư phát sinh.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
A HươngNew Products
NH-299BF-700Bách Lý HươngA Hương    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng