English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 BF-700

 Kích thước trái khoảng 16 × 1.7cm, trọng lượng trái bình quân 25 gr, vị cay đậm. Thịt dày,trái cứng. Thời gian từ gieo đến thu khoảng 120 ngày. Nhiệt độ thích hợp khoảng18~30℃.

 

Đơn giá : 82.000,00 ₫ / 05 gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
A HươngNew Products
NH-299BF-700Bách Lý HươngA Hương    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng