English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Bách Lý Hương

 Dạng cây tán rộng, phân nhánh khỏe. Kích thước trái 14×1.4 cm, trọng lượng trái khoảng 15 gr, một cây có thể đậu 200 trái. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 115 ngày. Nhiệt độ gieo trồng thích hợp từ 18~32℃.

 

Đơn giá : 135.000,00 ₫ / 05 gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
A HươngNew Products
NH-299BF-700Bách Lý HươngA Hương    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng