English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Đài Nông Số 11

Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 65 ngày. đốt thân cây ngắn, phân nhánh nhiều, hoa màu hồng phấn. Kích thước trái khoảng 9 x1.6 cm. Trọng lượng trái khoảng 3,3g.Nhiệt độ thích hợp gieo trồng khoảng 15-20℃.

 

Đơn giá : 29.000,00 ₫ / 50gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Đài Nông Số 11New Products
NH-101Đài Trung Số 13Đài Nông Số 11    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng