English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 NH-101

Chịu nhiệt chịu ẩm. Hoa màu tím. Kích thước trái khoảng 70 ×1.1cm. Trọng lượng trái khoảng 25g. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 55 ngày. Phẩm chất trái giòn ngọt. Nhiệt độ thích hợp xuống giống khoảng 20-25℃.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Đài Nông Số 11New Products
NH-101Đài Trung Số 13Đài Nông Số 11    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng