English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 NH1737

Dạng bắp cầu dẹt. Trọng lượng bắp khoảng 2100gr, cuốn chặt và cứng. Muộn nứt bắp, chất lượng giòn, ngọt, nhiều nước. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 90-110 ngày. Nhiệt độ thích hợp xuống giống khoảng 18-28℃.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 


New Products
Thuần AnhNH1737NH-756Hoà PhongHạ ThuThuý Phong    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng