English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Hạ Thu

Trọng lượng bắp khoảng 2 kg,nhiều phấn lá, cuộn chặt. Phẩm chất ngon mềm, ngọt. Sớm nứt bắp, ra bông muộn. Thời gian từ gieo đến thu khoảng 85 ngày. Nhiệt độ thích hợp trồng 15-30℃.

 

Đơn giá : 101.000,00 ₫ / 10 gr

 

Xem lại

Add Review

 


New Products
Thuần AnhNH1737NH-756Hoà PhongHạ ThuThuý Phong    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng