English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Minh Châu

Cây cao,một cây có thể đậu trên 100 quả,không nứt trái. Trọng lượng trái khoảng 90 gr, quả chín màu đỏ, cứng. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 106 ngày.Nhiệt độ gieo trồng thích hợp 15~28℃.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ / 05 gr

 

Xem lại

Add Review

 


New Products
NH-3452NH-3426NH-2764Minh ChâuĐại Minh Châu    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng