English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Minh Châu

Cây cao,một cây có thể đậu trên 100 quả,không nứt trái. Trọng lượng trái khoảng 90 gr, quả chín màu đỏ, cứng. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 106 ngày.Nhiệt độ gieo trồng thích hợp 15~28℃.

 

$0.00 / 05 gr

 

Reviews

Add Review

 


New Products
NH-3452NH-3426NH-2764Minh ChâuĐại Minh Châu    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement