English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Đài Nông Số 11

Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 65 ngày. đốt thân cây ngắn, phân nhánh nhiều, hoa màu hồng phấn. Kích thước trái khoảng 9 x1.6 cm. Trọng lượng trái khoảng 3,3g.Nhiệt độ thích hợp gieo trồng khoảng 15-20℃.

 

$29,000.00 / 50gr

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Đài Nông Số 11New Products
NH-101Đài Trung Số 13Đài Nông Số 11    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement