English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Đài Trung Số 13

Sinh trưởng khỏe. Hoa màu trắng. Kích thước trái khoảng 8 ×1.2cm, trọng lượng khoảng 7g. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 65 ngày. Nhiệt độ thích hợp xuống giống khoảng 15-20℃.

 

$104,000.00 / 500gr

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Đài Nông Số 11New Products
NH-101Đài Trung Số 13Đài Nông Số 11    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement