English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 NH-101

Chịu nhiệt chịu ẩm. Hoa màu tím. Kích thước trái khoảng 70 ×1.1cm. Trọng lượng trái khoảng 25g. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 55 ngày. Phẩm chất trái giòn ngọt. Nhiệt độ thích hợp xuống giống khoảng 20-25℃.

 

$0.00 /

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Đài Nông Số 11New Products
NH-101Đài Trung Số 13Đài Nông Số 11    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement