English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Thanh Cảnh

 Dạng cây thấp, lá màu xanh bóng,cọng to, dày, màu xanh trong. Thời gian từ gieo đến thu khoảng 45 ngày. Trọng lượng cây bình quân 110gr, nhiệt độ thích hợp gieo trồng từ 15~30℃.

 

Đơn giá : 22.000,00 ₫ / 50 gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
NH-96New Products
Thanh PhươngThanh CảnhNH-104NH-96    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng