English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Category Products
Trang 1 of 1
Cải Dưa Bau SinCải Rổ Thuý TânĐại TướngHành Tảo CầuNông Hữu Thiên RauNH-104NH-96Phụng TrânTam PhụngThanh CảnhThanh PhươngXà Lách Thuý HoaTrang 1 of 1

Featured Products
NH-96Nông Hữu Thiên RauCải Rổ Thuý TânNew Products
Cải Dưa Bau SinThanh PhươngThanh CảnhNH-104NH-96Nông Hữu Thiên RauCải Rổ Thuý TânĐại TướngXà Lách Thuý HoaHành Tảo CầuPhụng TrânTam Phụng    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng