English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Nông Hữu Thiên Rau

"RAU CỦA MÙA HÈ- TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG NHANH-SẢN LƯỢNG ỔN ĐỊNH!"
Trọng lượng cây trung bình khoảng 30-60 gr. Khả năng phân nhánh trung bình, ra hoa muộn. chịu nhiệt, kháng bệnh tốt. Thời gian từ gieo đến thu khoảng 30 ngày, không thích hợp trồng ở nhiệt độ thấp.

 

Đơn giá : 206.000,00 ₫ / 500 gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Nông Hữu Thiên RauNew Products
Nông Hữu Thiên Rau    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng