English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Vĩnh Tường

"CHỊU NHIỆT-CHỊU ẨM- NGẮN NGÀY- MUỘN XỐP CỦ!"
Thời gian từ gieo đến thu khoảng 50 ngày. Muộn rỗng củ. Trọng lượng củ khoảng 700gr, kích thước củ 25 x 7 cm. Nhiệt độ thích hợp xuống giống khoảng 20-30℃. Nhiệt độ thấp cây dễ ra bông.

 

Đơn giá : 57.000,00 ₫ / 20 gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Vĩnh TườngNew Products
CR-339Hồng ThiênHồng Cô NươngVĩnh Tường    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng