English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Vĩnh Tường

"CHỊU NHIỆT-CHỊU ẨM- NGẮN NGÀY- MUỘN XỐP CỦ!"
Thời gian từ gieo đến thu khoảng 50 ngày. Muộn rỗng củ. Trọng lượng củ khoảng 700gr, kích thước củ 25 x 7 cm. Nhiệt độ thích hợp xuống giống khoảng 20-30℃. Nhiệt độ thấp cây dễ ra bông.

 

$57,000.00 / 20 gr

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Vĩnh TườngNew Products
CR-339Hồng ThiênHồng Cô NươngVĩnh Tường    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement