English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Ái Ngọc

Bông cứng. Nhiệt độ thích hợp gieo trồng khoảng 16-25℃. Trọng lượng bông bình quân từ 1,2-1,8kg. Thời gian từ trồng đến thu khoảng 60-65 ngày. Không nên trồng ở nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao.

 

Đơn giá : 107.000,00 ₫ / 10 gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Ái NgọcNew Products
NH-1610NH-1328NH-1308Kiều TuyếtÁi Ngọc    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng