English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Ái Ngọc

Bông cứng. Nhiệt độ thích hợp gieo trồng khoảng 16-25℃. Trọng lượng bông bình quân từ 1,2-1,8kg. Thời gian từ trồng đến thu khoảng 60-65 ngày. Không nên trồng ở nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao.

 

$107,000.00 / 10 gr

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Ái NgọcNew Products
NH-1610NH-1328NH-1308Kiều TuyếtÁi Ngọc    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement