English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 NH-1610

"BÔNG CHẶT- CỌNG BÔNG XANH DẠNG CÂY THẮNG- CỰC NGẮN NGÀY!"
Bông cứng. Nhiệt độ thích hợp gieo trồng khoảng 20~35℃. Trọng lượng bông bình quân khoảng 700~800g. Thời gian từ trồng đến thu hoạch khoảng 45 ngày, Không nên trồng ở nhiệt độ quá thấp.

 

$0.00 /

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Ái NgọcNew Products
NH-1610NH-1328NH-1308Kiều TuyếtÁi Ngọc    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement