English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Dưa ít hạt NH3-1971

Trọng lượng trái khoảng 7-8kg. Độ đường khoảng 11-13%. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 83-98 ngày.Trong giai đoạn sinh trưởng phát triển thân lá không nên để cây quá xung, chú ý bổ sung Borat .

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Dưa ít hạt Tiểu Ái



New Products
Dưa ít hạt Tiểu Phi



Dưa ít hạt Tiểu Ái



Dưa ít hạt Tân Nhất



Dưa ít hạt Quốc Hoa



Phú Quý



Dưa ít hạt NH3-1971



    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng