English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 NH2420

Trọng lượng trái khoảng 700-800 gr,kích thước khoảng 39 x 9cm. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 75 ngày, nhiệt độ gieo trồng thích hợp từ 16~35℃, khoảng cách gieo trồng thích hợp 700 x 100~150cm (hàng đôi).

 

Đơn giá : 66.000,00 ₫ / 10 gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Thuý PhiNew Products
Thuý HoaNH2420Nguyệt AnhThuý Phi    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng