English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Thanh Hoa Số II

"NGẮN NGÀY- CÂY THẲNG- ÍT TƯỢC- TĂM MỊN- KHÔNG RỖNG CUỐNG!"
Cây cao 32 cm, cuống bông thô, tăm mịn. Trọng lượng bông bình quân 525gr, thời gian từ trồng-thu khoảng 50 ngày. Nhiệt độ gieo trồng thích hợp 15~30℃.

 

Đơn giá : 128.000,00 ₫ / 10 gr

 

Xem lại

Add Review

 


New Products
Vĩnh ThuýThu PhongThanh Hoa Số II    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng