English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 NH-468

Dạng cây cao vưà. Kháng bệnh héo xanh. Trọng lượng trái khoảng 280gr, kích thước trái khoảng 14 x 09cm. Thịt màu vàng xanh,chắc, ngọt. Thời gian từ gieo đến bắt đầu thu hoạch khoảng 80 ngày.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Đại Ngọc



New Products
NH-468



Kiều Nương



NH-2147



Đại Ngọc



    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng