English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 White Pearl

The plant height is about 150-180 cm, which is the same height as Morrison. It is vigorous, very tolerant to heat and cold, and also diseases. The ears are uniformly-full, thicker and better-yielding than Morrison. It matures about 65-70 days in Taiwan summer crop and around 100-105 days in winter. Tastes excellently with fine texture, tender and chewy.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 oiuluuoiloiu


Featured Products
Tuyết TrânWhite PearlNew Products
Hoa TrânNgọc Mỹ TrânTuyết TrânWhite Pearl    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng