English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Hồng Lệ Tinh

"THẤP CÂY- KHÁNG BỆNH TRÁI VUÔNG GỌN- ĐỒNG ĐỀU-CHÍN SỚM!"
Dạng trái vuông dài, quả non màu xanh, khi chín màu đỏ tươi. Trọng lượng trái khoảng 180 gr, kích thước trái 9.8×7.3cm, thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 105-110 ngày. Nhiệt độ gieo trồng thích hợp từ 20~30℃.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Hồng Lệ TinhNew Products
Lam TinhTáo TinhKim Hoa TinhLệ Tử TinhHồng Lệ Tinh    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng