English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Thu Phong

Dạng cây bán xòe, cuống bông to vừa, không rỗng, bông gọn đẹp, tăm mịn. Trọng lượng bông bình quân 500gr. Thời gian từ trồng-thu hoạch khoảng 50 ngày. Nhiệt độ thích hợp trồng từ 15~32℃.

 

$99,000.00 / 10 gr

 

Reviews

Add Review

 


New Products
Vĩnh ThuýThu PhongThanh Hoa Số II    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement