English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Thanh Hoa Số II

"NGẮN NGÀY- CÂY THẲNG- ÍT TƯỢC- TĂM MỊN- KHÔNG RỖNG CUỐNG!"
Cây cao 32 cm, cuống bông thô, tăm mịn. Trọng lượng bông bình quân 525gr, thời gian từ trồng-thu khoảng 50 ngày. Nhiệt độ gieo trồng thích hợp 15~30℃.

 

$128,000.00 / 10 gr

 

Reviews

Add Review

 


New Products
Vĩnh ThuýThu PhongThanh Hoa Số II    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement