English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Cát Mỹ

"BÍ NON VỎ VÀNG BẮT MẮT- GIÒN NON MỊN. THÍCH HỢP THU KHI TRÁI DÀI KHOẢNG 20CM !"
Cho trái sớm. Trọng lượng trái khoảng 200gr, kích thước trái khoảng 20 x 5.5cm. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 50 ngày, từ khi ra bông đến thu hoạch khoảng 7 ngày. nhiệt độ thích hợp gieo trồng khoảng 15-25℃.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 


New Products
Siêu Bông



Phụng Hoàng



Như Ý



Nhất Phẩm



Đông Thăng



Cô Tiên



Chu Quang



Cát Tường



Cát Mỹ



A Thành



A Hùng



    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng