English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Vĩnh Phúc

Kích thước trái 8.8 x 1.9cm. Trọng lượng trái khoảng 14gr. Trái 5 góc, không lông. Thời gieo từ gieo-thu hoạch khoảng 50 ngày. Thân đốt ngắn.cho trái khoẻ.

 

Đơn giá : 63.000,00 ₫ / 20 gram

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Nam DươngNew Products
Vĩnh PhúcNam DươngKiều Diễm    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng