English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Huệ Lan

 Trọng lượng trái khoảng 3.5-4kg. Độ đường khoảng 11.5-12.5%. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 75-90 ngày. Trồng vào mùa mưa chú ý thoát nước cho cây. Không nên để trái quá sớm

 

Đơn giá : 181.000,00 ₫ / 10 gram

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Huệ LanNew Products
Huệ LanTân LanTú Liên    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng