English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 A Châu

"CHỊU NHIỆT- KHÁNG BỆNH THÍCH HỢP THU HOẠCH THEO CHÙM!"
Sinh trưởng vô hạn,đậu trái khoẻ.Trọng lượng trái khoảng 30 gr, độ đường khoảng 7%. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 78 ngày. Nhiệt độ gieo trồng thích hợp từ 15~30℃.

 

Đơn giá : 0,00 ₫ /

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
A ChâuNew Products
Thuý HồngHồng TânKim NgọcA Châu    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng