English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Category Products
Trang 1 of 1
Bảo NgânBảo NgọcDưa ít hạt NH3-1971Dưa ít hạt Quốc HoaDưa ít hạt Tân NhấtDưa ít hạt Tiểu ÁiDưa ít hạt Tiểu PhiDưa trái lớn Bảo LongDưa trái lớn Nam HuyDưa trái lớn Tân LongDưa trái lớn Thiên QuangDưa trái lớn Thoại BảoHoa LinhHuệ LanKim Mỹ NhânLam BảoMỹ LinhNH2950NH2956NH-2957Phú QuýTân LanTú LiênTứ Lạc LinhTrang 1 of 1

Featured Products
NH2956Bảo NgọcHuệ LanDưa ít hạt Tiểu ÁiDưa trái lớn Nam HuyNew Products
Tứ Lạc LinhNH-2957NH2950Mỹ LinhKim Mỹ NhânHoa LinhBảo NgọcBảo NgânNH2956Huệ LanTân LanTú LiênDưa ít hạt Tiểu PhiDưa ít hạt Tiểu ÁiDưa ít hạt Tân NhấtDưa ít hạt Quốc HoaPhú QuýDưa ít hạt NH3-1971Dưa trái lớn Bảo LongDưa trái lớn Thoại BảoDưa trái lớn Thiên QuangDưa trái lớn Tân LongDưa trái lớn Nam HuyLam Bảo    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng