English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Lam Bảo

 Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 80-95 ngày. Trọng lượng trái bình quân 9-10kg. Thích hợp vận chuyển xa. Độ đường bình quân 10-12%. Nhiệt độ gieo trồng thích hợp 25-35℃.

 

$58,000.00 / 20 gram

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Dưa trái lớn Nam HuyNew Products
Dưa trái lớn Bảo LongDưa trái lớn Thoại BảoDưa trái lớn Thiên QuangDưa trái lớn Tân LongDưa trái lớn Nam HuyLam Bảo    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement