English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Tú Liên

"PHI HOÀNG ĐĂNG ĐẠT!"
Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 60-70 ngày.Ít nứt trái, tỷ lệ đậu trái cao. Trọng lượng bình quân 4kg. Độ đường bình quân 11-12%. Đặc biệt lưu ý không nên chọn trái quá sớm.

 

$162,000.00 / 10 gr

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Huệ LanNew Products
Huệ LanTân LanTú Liên    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement