English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Tuyết Trân

 Trọng lượng bắp 220-250 gr. Thời gian từ gieo đến thu khoảng 65-75 ngày (vụ HèThu), khoảng 110 ngày (vụ Đông). Không trồng chung hoặc phải tách ly thời gian trổ cờ phun râu với các loại bắp khác .

 

Đơn giá : 0,00 ₫ / 50gr

 

Xem lại

Add Review

 oiuluuoiloiu


Featured Products
Tuyết TrânWhite PearlNew Products
Hoa TrânNgọc Mỹ TrânTuyết TrânWhite Pearl    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng